Komunální volby Vestec 23.-24.9.2022

Volební program 2022-2026

Finanční zodpovědnost

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní finanční odpovědnost a dlouhodobá koncepce

Bezpečnost

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní pocit bezpečí, ochrana jejich života, zdraví a majetku.

Doprava

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní otázka bezpečnosti dopravy.

Školství

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní podpora našich děti v ZŠ Campanus, vybudování nové základní školy a podpora naší současné MŠ.

Územní rozvoj

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní dlouhodobý koncept, ochrana, regulace a podpora.

Sociální politika, životní prostředí

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní sociální politika, životní prostředí

Zaměstnanost a podnikání

Podporovat a vytvářet nová pracovní místa v katastru obci Vestec.

Kultura, sport a spolky

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní oblast kultury, sportu a spolkové činnosti.

1. Finanční zodpovědnost pro Vestec

Pro Vestec a její občany je zásadní finanční odpovědnost a dlouhodobá koncepce.

Proto jsou pro nás prioritní tyto oblasti:

Jasná pravidla a návrhy financování

 • Finanční prostředky používat na účelné investice
 • Jasná pravidla pro vymezení střetu zájmů

Důsledná kontrola a zveřejňování

 • Kontrola kvality dodávaných prací pro obec
 • Kontrola účelnosti a potřeby vynakládaných prostředků na činnost obce prostřednictvím členství v kontrolním a finančním výboru
 • Zajistit ve všech veřejných zakázkách obce, zveřejňování zadávací dokumentace, cenových nabídek uchazečů, vyhodnocení komisemi, u výherců zdůvodnění ekonomické a technické výhodnosti zakázky a následné zveřejnění smluv na webu obce

Dlouhodobá koncepce

 • Sestavení kvalitního finančního plánu pro budoucnost obce.
 • Využívat v maximální míře dotací státu a EU na investiční akce a poskytované služby

Chceme dlouhodobě pracovat na zajištění bezproblémové chodu nezadlužené obce.


2. Bezpečnost pro Vestec

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní pocit bezpečí, ochrana jejich života, zdraví a majetku.

Proto jsou pro nás prioritní tyto oblasti:

Efektivní prevence kriminality

 • Sestavení kvalitního preventivního programu na snížení kriminality v obci.
 • Rozšíření účinného kamerového systému na problematická místa v obci.
 • Spolupráce se složkami Policie na preventivních akcích.

Zvýšení každodenní bezpečnosti občanů

 • Obecní police více do ulic jako pochůzkáři či na kole.
 • Priorita Obecní policie = ochrana občanů a obce

Připravenost Vestce na krizové situace a mimořádné události jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému (IZS)

 • Podpora vybavenosti a činnosti JSDHO a SDH Vestec.
 • Součinnost s HZS Středočeského kraje, Policií ČR a Záchrannou službou Středočeského kraje.
 • Pravidelná cvičení zahrnující simulace vzniku krizových situací. 

Chceme dlouhodobě pracovat na zajištění bezpečnosti obyvatel, ochraně obecního i soukromého majetku.


3. Doprava pro Vestec

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní otázka bezpečnosti dopravy.

Proto jsou v dopravě pro nás prioritní tyto oblasti:

Zpomalení dopravy, plynulost a bezpečnost provozu

  • Zajištění prvků pro zpomalení dopravy na frekventovaných místech.
  • Výstavba kruhových objezdů na kritických místech
  • Rekonstrukce ulice Průběžná

Omezení průjezdu nákladní dopravy

  • Řešení problematických míst ve spolupráci s Policií ČR a dopravním odborem MěU Černošice.
  • Tranzitní nákladní dopravu maximálně odklonit na objízdné trasy mimo obec.

Zamezení výstavby Vestecké spojky

  • Všemi dostupnými prostředky zabránit výstavbě Vestecké spojky, která neřeší potřeby naší obce.

Chceme dlouhodobě pracovat na udržitelnosti míry co nejnižší dopravní zátěže obce.


4. Školství pro Vestec

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní podpora našich děti v ZŠ Campanus, vybudování nové základní školy a podpora naší současné MŠ.

Proto jsou ve školství pro nás prioritní tyto oblasti:

Naše děti v ZŠ Campanus

  • Zachování dotovaného školního autobusu.
  • Finanční podpora ZŠ Campanus ve prospěch vesteckých dětí.

Základní škola

  • Pracovat na projektu vlastní výstavby ZŠ ve Vestci min. pro první stupeň
  • Zajištění dostupnosti předškolní a školní výchovy se zaměřením na kvalitu.

Mateřská škola Vestec

  • Podpora a další rozvoj naší MŠ Vestec

Chceme dlouhodobě pracovat na zajištění dostupnosti kvalitní předškolní a školní výchovy pro naše děti.


5. Územní rozvoj pro Vestec

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní dlouhodobý koncept, ochrana, regulace a podpora.

Proto jsou v územním rozvoji a výstavbě pro nás prioritní tyto oblasti:

Dlouhodobý koncept

  • Dokončení chodníků v potřebných lokalitách např. podél ulice Vídeňská do lokality Průmyslové zóny.
  • Dokončení obnovy povrchů komunikací po celé obci.
  • Rozšíření tras cyklostezek s návazností na okolní obce např. podél komunikace Vestecká až na hranice katastru směrem ke sportovnímu areálu ve Zdiměřicích s návazností na Průhonický park.

Regulace a podpora

  • Regulovat novou výstavbu s preferencí vzniku nových parků a dětských hřišť.
  • Podporovat pouze výstavbu firmám s nerušící výrobou v lokalitě průmyslové zóny.
  • Podpora výstavby občanské vybavenosti jako je základní škola, dům sociálních služeb, hasičská zbrojnice.

Chceme nastavit parametry a pravidla pro správný územní rozvoj.


 6. Sociální politika, životní prostředí pro Vestec

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní sociální politika, životní prostředí

Proto jsou pro nás prioritní tyto oblasti:

Sociální politika

  • Zamezit dalšímu zvyšování nákladů na domácnost prosazováním výhodných smluv s dodavateli služeb a hledáním alternativ, to vše za účelem snížení poplatků občanů.
  • Podpora rozvoje bezplatné internetové sítě, např. internetové kiosky po obci.
  • Podpora sociálního programu pro seniory.
  • Zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb pro potřebné.

Životní prostředí

  • Pokračovat a dále rozšířit v obci sběr tříděného odpadu, čím více vytřídíme, tím více ušetříme.
  • Podpora péče o zeleň a rozšiřování zeleně v celé obci.
  • Nadále rozvíjet vhodné rekreační plochy.
  • Soustředit se i na další lokality, které je možno zvelebit. např. remízek u vodárny a lokalita kopce v ulici Na Spojce

Chceme dlouhodobě pracovat na kvalitní sociální politice a zkvalitnění životního prostředí pro občany Vestce


7. Podpora zaměstnanosti a podnikání pro Vestec

Pro Vestec a její obyvatele je zásadní podpora zaměstnanosti a podnikání

Proto je pro nás prioritní tato oblast:

Podpora zaměstnanosti a podnikání

  • Podporovat podnikání pro zlepšení služeb v obci.
  • Podporovat vznik a rozšíření perspektivních firem v obci bez omezení kvality života občanů.
  • Podporovat a vytvářet nová pracovní místa v katastru obce Vestec.
  • Podpora vědecko-technologických firem, Vestec jako vědecké centrum Evropy.

8. Kultura, sport a spolková činnost pro Vestec

Pro Vestec a její občany je zásadní oblast kultury, sportu a spolkové činnosti.

Mnozí členové naší kandidátky jsou také aktivními členy spolků ve Vestci. Proto budeme aktivně působit na své okolí, aby se také ostatní občané aktivně zapojili do společenského života v obci.

Proto jsou v této části pro nás prioritní tyto oblasti:

Kultura

  • Organizování a podpora kulturních akcí v obci hlavně pro vestecké občany.

Sport

  • Podpora údržby a rozvoje sportovních ploch a zázemí pro všechny občany obce.

Spolková činnost

  • Rovnocenná podpora všech spolků a sdružení v obci.

Chceme, aby Vestec žil kulturním a společenským životem. 


Naše HESLO

my = pro Vás

my = pro VESTEC

my = SNK pro VESTEC

Kontakt         ZAVOLEJTE NÁM        NAPIŠTE NÁM

                                  +420 777 693 271                  provestec@seznam.cz

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky